Çocuk Anestezisi

Çocuk Ameliyatlarında Anestezi

Ameliyat olmak çocukları da erişkinleri kadar tedirgin eden stresli bir durumdur. Çocuğunuzda ameliyat gerektiren bir hastalık ortaya çıktı ve ameliyat kararı alındıysa ameliyat hakkında özellikle de anestezi hakkında kafanızda sorular olabilir. Çocuğunuzun anestezi sırasında uyuyarak bilinçsiz olması veya geçici de olsa duyularını kaybetme düşüncesi sizin için zor ve üzücü olabilir.

Basit bir cerrahi işlemden ciddi bir cerrahi duruma kadar kullanılacak anestezi hakkında fikriniz olması sizin sorularınızı yanıtlayacağı gibi biraz rahatlamanızı da sağlayabilir.

Çocuk Anestezisi Hakkında

Temel olarak anestezi, cerrahi veya ağrı hissedilebilecek başka girişimler(dikiş alma veya küçük bir lezyon çıkartmak gibi) sırasında ağrı ve duyu hissetmeyi engellemek veya durdurmak için ilaç kullanmaktır. Enjeksiyon veya solunum gazları ile verilen değişik anestezi tipleri ile sinir sistemi sinir iletiminin engellenmesi ile ağrı uyarılarını durdurur.

Cerrahiye hazırlanma sırasında anestezi ilaçları vermeye başlayan anestezi doktoru ;

Çocuğunuzun önemli vücut göstergelerini izler: vücut ısısı, solunum, kalp hızı ve ritmi, kan basıncı, kan oksijen seviyesi

Cerrahi sırasında çıkabilecek sorunları belirler ve önlem alır

Ameliyat bittikten sonra çocuğunuzun ağrı yönetimini belirler

Ameliyat öncesinde ameliyat sırasında ve sonrasında çocuğunuzun rahat etmesini sağlar.

Anestezi doktoru anestezi ile ilgili tüm kararları verirken bunları izleyen, uygulanmasına yardımcı olan ve ameliyat sonuna kadar doktora eşlik eden anestezi teknisyenleri vardır.


Çocuk Ameliyatlarında Anestezi Çeşitleri

Anestezi 3 temel gruba ayrılır; genel, bölgesel ve lokal anestezi. Her üç yöntem de sinir sistemini değişik metotlar ve ilaçlar kullanarak etkiler.

Beyni birçok vücut işlevini yöneten ana bilgisayar olarak sinir sistemini de beyin ile değişik vücut sistemleri arasında ileri geri mesaj ileten büyük bir bilgi ağı olarak düşünün. Bu beyinden başlayarak omurlar arasında ilerleyen omurilikle yapılmaktadır. Buradan ip gibi sinirlerle tüm organlara ve vücut bölümlerine dağılır.

Anestezi tipleri ile ilgili kısa bilgiler

Genel anestezi

Genel anestezide amaç ameliyat sırasında hastayı tümüyle bilinçsiz (veya uyur) duruma getirmektir. Bunun sonucunda hastanın ameliyat ile ilgili bir hafızası kalmaz. Genel anestezi bunun için damara (genellikle kol damarına )kanüllü bir iğne yerleştirilir ve bu toplardamardan ilaç verilebilir veya bir maske veya kanülle solunum gazlarıyla uyku sağlanabilir.

Eğer çocuğunuz genel anestezi alıyorsa anestezist ameliyattan önce, ameliyat sırasında ve sonrasında çocuğunuzun yanında olarak ilaç dozlarını ve veriliş şeklini ayarlar.

Genel anestezi sırasında anestezist farklı ilaçları kullanarak

Endişenin giderilmesini

Çocuğunuzun uyumasını

Cerrahi sırasında ağrı duymamasını, cerrahi sonrasında ağrı kesici ilaçlarla ağrının azaltılmasını

Kasları gevşeterek hastanın hareketsiz kalmasını

Hafızayı durdurarak cerrahi stresin yaşanmamasını sağlar.

Cerrahiden sonra anestezist çocuğunuzun uyanması için anesteziyi sonlandırır. Çocukların genel anestezi etkisinden tamamen çıkmaları ve uyanmaları 45-60 dakika alır. Bu uyanma zamanını çocuklar ayılma odasında hemşire ve anestezi teknisyeni eşliğinde geçirirler. Bu sürede çocuğunuz anestezi doktorunu gözetimi altında olur, kan basıncı solunumu, kalp hızı ve kan oksijen değerleri kontrol edildir.

Bölgesel anestezi

Anestezi ilaçları bir grup sinir kümesini bloke etmek ve bir bölgede uyuşukluk oluşturmak için kullanılır. Genellikle çocuklarda bölgesel anestezi genel anestezi ile birlikte kullanılır. Çocuklar bu uyuşukluk işleminden önce uyutulur veya derin sedasyon (sakinleşme) yapılır. Bölgesel anestezi çoğunlukla genel anestezi sırasında daha rahat çalışılması ve ameliyat sonrası hastanın rahat etmesi için kullanılır. Bölgesel anesteziden sonra uyuşukluk olan bölgenin normale dönmesi yapılan ilaca göre değişkenlik gösterir.


Lokal anestezi

Küçük bir bölgeyi veya bir alanı uyuşturmak için kullanılan anestezik ilaçlarla (bir iğne, sprey veya krem olabilir) yapılan anestezidir. Lokal anestezi ile hasta uyanıktır veya hastanın durumuna göre sakinleştirilmiştir. Lokal anestezi küçük günübirlik cerrahi işlemler için uygundur.

İlaç uygulanan bölgedeki uyuşukluk 2-4 saat sürebilir.

Çocuğunuza iğne takılması gerekecek mi?

Çocuklar genel anestezi alacakları zaman damara bir iğne yerleştirilmesi gereklidir, ancak çocukların çoğu iğneden korktukları için ve bu işlem sırasında sakin kalmaları gerektiği için önce solunum maskesi ile uyutucu gaz soluyarak uyduktan sonra iğne takma işlemi yapılabilir.

Çocuğunuza verilecek anestezinin tipi ve miktarı çocuğun ihtiyacına ve bazı faktörlere göre belirlenir;

Cerrahinin tipi

Cerrahinin yeri

Cerrahinin ne kadar süreceği

Çocuğunuzun o anda ve önceki tıbbi durumu

Alerjisi olup olmadığı

Daha önce anestezi almışsa anestezi öyküsü

Aldığı ilaçlar

Çocuğunuzun yaşı, boyu ve kilosu

Bu nedenle anestezi doktoru çocuğunuzun durumuna göre yapılacak anesteziyi sizinle görüşebilir.


Temel İşlem ve Ameliyatlar

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu