Çocuk Göğüs Hastalıkları

Pediatrik toraks cerrahisi boyunla karın arasındaki bölgede gelişen hastalıkları ve yaralanmamaları içerir. Bunlar içinde doğumsal kusurlardan kazanılmış hastalıklara kadar pek çok hastalık vardır.

Özellikli ameliyatlar içinde akciğerin gelişimi sırasında oluşan bozukluklar ve tümörler vardır. Bunun yanında doğumdan beri var olan ancak fark edilmeyen daha büyük yaşlarda enfeksiyon nedeniyle bulgu veren hastalıların cerrahi tedavisi de yapılmaktadır. Pulmoner sekestrasyon veya kistik adenomatoid malformasyon akciğerin gelişimi sırasında oluşan bir yanlışlıktan meydana gelir ve yenidoğan dönemi geçtikten sonra da bulgu verebilir. Yemek borusunun gelişim bozuklukları yemek borusu ve nefes borusu arasındaki anormal bağlantının ortaya çıkardığı bulguların tedavisinde de cerrahi tedavi gereklidir. Ameliyat sırasında ve sonrasında en üst düzeyde bakım ve yeni teknolojilerin kullanılması gereklidir.

Çocukta diyafram fıtığı

Diyafram fıtığı ya da diyafram hernisi nedir? Doğumsal diyafram hernisi karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran ve solunuma yardımcı olan diayafram kasının bir yerinde gelişim bozukluğuna bağlı bir delik bulunmasıdır.

Diyafram evantrasyonu

Diyafram kası göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran ve anne karnında erken dönemde oluşan kas yapısında bir organdır. Diyafram evantrasyonunda diyafram kasının bir kısmı veya tamamı fibroelastik doku halini almıştır, bu nedenle kas olarak kasılma özelliğini kaybeder.

Çocuk akciğer kistleri

Çocuklarda akciğer kistler 4 farklı hastalığı içerir, bunların hepsi anne karnında bebeğin akciğerinin ve hava yollarının gelişmesi sırasında ortaya çıkan bir takım aksaklıkların sonucu oluşur.

Konjenital kistik adenomatoid malformasyon

Konjenital kistik adenomatoid malformasyon (KKAM) doğumdan gelen, genellikle akciğerin bir kısmını tutan iyi huylu anormal akciğer dokusunun olduğu akciğer kitlesidir. Her iki akciğer tarafında da gelişebilir.

Çocuk meme hastalıkları

Kız çocuklarda normal meme gelişimi. Ne beklemek gerekir? Kız çocuklarda ergenliğin ilk belirtilerinden biri bir veya her iki memede yaklaşık 1 cm çapında bir şişlik belirmesidir. Meme tomurcuğu tipik olarak 9-10 yaşlarında ilk defa ortaya çıkar. Daha erken ve daha geç de ortaya çıkabilir.

Pulmoner sekestrasyon

Pulmoner sekestrasyon nedir? Pulmoner sekestrasyon veya doğumsal pulmoner havayolu malformasyonu genellikle doğum öncesi yapılan ultrasonografi sırıasında görülü ve tanı alır. Anne karnında iken başlayan akciğerin kusurlu gelişmesi olan bir akciğer gelişim problemidir. Bu akciğer lezyonlarının normal hava yolları ile ilişkisi yoktur.

Göğüs duvarı deformitesi

Göğüs duvarı deformiteleri çok ciddi içe göçmüş göğüs duvarı ile kozmetik olarak çok az belli olan bozukluklardan oluşan geniş bir yelpazeye sahiptir. Bazıları çok az belli olur ve çocuğun klinik bir yakınması olmazsa cerrahi düzeltme gerekmez.

Konjenital lober amfizem

Kongenital lober amfizem nadir görülen bir solunum sistemi akciğer hastalığıdır. Hava akciğere girer ancak akciğerden çıkamaz. Genellikle yenidoğanlarda veya erken bebeklikte tanı alır.

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu