Çocuk Böbrek ve Mesane Hastalıkları

Çocukta hidronefroz

Antenatal hidronefroz nedir? Antenatal (doğumdan önce) hidronefroz (böbreğin sıvı ile dolarak genişlemesi) hamileliğin ilk haftalarında yapılan ultrasonografi ile bebekte görülen en sık durumlardan biridir. Erkek bebeklerin %1inde kız bebeklerin % 0.5inde saptanır. Genellikle başka anomalilerle birlikte değildir.

Çocukta hipospadias

Hipospadias üretral açıklığın (idrarı yaptığı açıklığın) penis ucunda değilpenisinalt kısmında herhangi bir seviyede olmasıdır. Bu durum sık görülen ve çeşitli cerrahi yöntemlerle düzeltilebilen bir durumdur. Başarılı bir hipospadias cerrahisi ile çoğu çocuk ergenlik ve erişkinlik dönemine normal görünüm ve işlevle girebilir.

Çocukta üreter duplikasyonu

Çift böbrek nedir? Normal idrar yolları gelişiminde her bir böbrek bir idrar tüpü (üreter) ile mesaneye birleşir ve idrar taşır. Çift böbrek sistemi (çift toplayıcı sistem) olan çocuklarda bir böbrekten iki üreter mesaneye idrar taşır. Bu iki üreter ayrı ayrı mesaneye birleşebileceği gibi, mesaneye girişten önce birleşerek tek üreter olarak mesane ile birleşebilir. Çift toplayıcı sistem her iki böbrekte de görülebilir.

Çocukta megaüreter

Megaüreter nedir? Megaüreter (genişlemiş üreter veya genişlemiş idrar tüpü) bir üreterde veya iki üreterde de görülebilir. Üreter böbrekten mesaneye kadar uzanan böbrekte oluşan idrarı mesaneye taşıyan huni şeklindeki tüplerdir. Megaüreter gerilmiş veya genişlemiş üreteri tanımlar, genişleme ile birlikte üreter normal işlevini göremez.

Çocukta urakus kisti

Urakus nedir? Urakus bebek anne karnındayken gelişmeye başlayan ve hamileliğin ilk haftalarında açık olan tüp şeklinde bir yapıdır. Göbek kordonu içinde bulunan yapılardan biri olan allantois ile bebeğin mesanesinin üst kısmının arasında yerleşmiştir. Bu açıklık normal olarak hamileliğin 12. haftasında kapanır, tamamne tıkanır. Daha sonra göbeğin iç kısmı ile mesane arasında uzanan bir kordon şeklini alır.

Çocukta böbrek anomalileri

Anne karnında bebeğin bir veya her iki böbreğinde genişleme görülebilir; bu geçici bir durum olabileceği gibi böbrekten idrarın akmasına engel olan çeşitli nedenlerle de olabilir. Doğumdan sonra ilk hafta içinde ultrason yapılması bebek için zararsız bir işlemdir. Böbrekte genişleme devam ediyorsa sonraki takip, tetkikler ve izlem planlanır.

Üreteropelvik bileşke tıkanıklığı

Üreteropelvik bileşke tıkanıklığı idrarı böbrekteki kısımdan(böbrek pelvisi) idrar tüplerine (üreter) ileten kısımda bir tıkanıklık olmasıdır. Genellikle hamilelik sırasında daha bebek anne karnındayken oluşur. Bu tıkanıklık renal pelvisden üretere geçişte bir daralma olduğu zaman görülür.

Mesane ekstrofisi ve epispadias

Mesane ve kalça kemiklerinin oluşumunda ortaya çıkan bir anormalliktir. Mesane normal küresel kapalı şeklini oluşturamaz, düz ve karın duvarına doğru açık şekilde gelişir. Kalça kemikleri birbirinden oldukça belirgin şekilde ayrıdır. Bununla birlikte alt idrar yolları da açıktır tüp şekline gelmeden düz olarak gelişmiştir. Erkek çocuklarda prostat ve penis gelişimi de anormaldir.

Çocukta üreterosel

Normal idrar yolu sisteminde böbrekten bir idrar tüpü ile (üreter) idrar mesaneye kadar taşınır. Üreter mesaneye açılır. Üreterosel üreterin mesaneye giren kısmının mesane içinde balonlaşmasıdır. Mesane içinde ince duvarlı balon gibi görülür. Üreterosellerin büyüklüğü değişkendir, bazıları çok küçükken diğerleri mesaneyi kaplayacak büyüklükte olabilir.

Çocuk Anestezisi
Koç Üniversitesi hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu