Çocuk Tümörleri (Cerrahi)

Çocuk Onkoljik Cerrahi (Çocukluk çağı kanserleri)

Çocukluk çağı kanserleri özellikli hastalıklardır. Çocuk Cerrahisi, Çocuk Onkolojisi, Çocuk Hematolojisi, görüntüleme bölümleri, Radyasyon Onkolojisi Bölümlerinin ortak çalışmaları ile birlikte hassas, dikkatli ve kapsamlı bir bakım gerektirir. Bebek, çocuk ve ergenlerin hastalıkları organ sistemlerine göre farklılıklar gösterir.

Tümörler doku yumrularıdır. Hücreler hızlı bölünerek çoğaldıklarında ortaya çıkarlar ve vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkabilirler. Tümörler iyi huylu (kanser olmayan) ve kötü huylu (kanser) olarak ikiye ayrılır. İyi huylu tümörler genellikle ilk ortaya çıktıkları yer dışında vücudun başka bölgelerine yayılmazlar. Malin tümörler vücudun başka bölgelerine de yayılabilirler.

Sakrokoksigeal teratom

Sakrokoksigeal teratom kuyruk sokumundaki kemikten (koksiks kemiği) köken alan doğumsal tümörlerdir. 35.000 doğumda bir görülür ve genellikle hamilelik sırasında yapılan ultrasonografide doğum öncesi saptanır.

Çocuk böbrek tümörleri

Çocukluk çağı böbrek tümörleri çok çeşitlidir. Genellikle büyük boyutlara ulaştıktan sonra veya ağrı, şişlik, idrarda kanamaya neden olduktan sonra fark edilirler.

Çocukta lenfoma (cerrahi)

NHL lenfatiklerin içindeki lenfositlerin kontrolsüz ve aşırı şekilde çoğalması nedeniyle olur. Bu hücreler başka organlara da yayılabilir. Lenfomalar Hodgkin (HL) ve NHL olarak iki tiptir. Çocukluktan erişkinliğe kadar her yaşta görülebilir. Erkeklerde kızlara göre daha sık görülür.

Çocuk over tümörleri

Bebeklerde, küçük çocuklarda ve ergenlerde over (kızlarda yumurta depolayan ve yumurtaların salınımını sağlayan, dişi hormonlarını üreten organ) kitleleri overin büyümesidir. Bu kitleler kistik (içi sıvı dolu kese) veya tümörler şeklinde olabilir.

Nöroblastom

Nöroblastom sinir hücresi tepeciklerinden kaynaklanan en sık 2 yaş altında görülen bir tümördür. Çocuklarda en sık karın içi tümör nedenidir. 10.000 doğumda 1 görülür.

Çocukta rabdomiyosarkom

Rabdomiyosarkom vücudun yumuşak dokularından özellikle kaslardan kaynaklanan bir kanser türüdür. Baş, boyun, mesane, vajen, kollar, bacaklar veya gövdede ortaya çıkabilir. Tümör hücreleri hızlı büyüyen ve başka vücut bölgelerine yayılma potansiyeli olan tümörlerdir.

Çocuk karaciğer tümörleri

Karaciğer tümörlerinin çocukluk çağında, büyüyen karaciğer hücrelerinden geliştiği düşünülmektedir. Bu büyüme sırasında oluşan bir yanlışlık nedeniyle hücreler çok hızlı çoğalır ve büyüme hızı artar, tümör gelişir.

Çocukta teratom

Yumuşak dokular vücut bölümlerini birleştiren, destekleyen ve çevreleyen dokulardır. Kaslar, tendonlar, bağlar, yağ, damarlar ve sinirler yumuşak doku yapıları olarak kabul edilir. Bu nedenle yumuşak doku tümörleri vücudun her kesiminde ortaya çıkabilir.

Çocuk böbrek üstü tümörleri

Feokromositoma böbreküstü bezinin epinefrin ve norepinefrin hormonlarını salgılayan tümörüdür. Bunlar birçok işlevlerinin yanında vücutta kalp hızını ve kan basıncını ayarlamaktan sorumlu olan hormonlardır. Hastaların %10u çocuktur.

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu