Temel İşlem ve Ameliyatlar

Çocuk Cerrahisi ya da Pediatrik Cerrahi bölümü çocuklarda vücudun hemen her bölgesinin ameliyatları ile ilgilenir. Beyin ameliyatları, kalp ameliyatları ve ortopedik ameliyatlar bunların dışındadır.

Pediatrik Cerrahi bebeklerin, çocukların ve ergenlerin cerrahi problemleri ile ilgili kapsamlı bakım ve servis verir. Bu servisler tanı, konsültasyon, hastalık yönetimi ve izlemini içerir. Bu hizmetler konularında deneyimli çocuk cerrahları, hemşireler ve anestezistler tarafından uygulanır.

Çocuk cerrahisi mide barsak sisteminde çoğunlukla doğuştan oluşan, bazılarında ise sonradan gelişen ya da kazalarla oluşan hastalıkları ile ilgilenir.

Pediatrik Cerrahi Çalışma Konuları

Yenidoğan doğumsal anomalileri

Mide barsak sisteminin doğumsal anomalileri ve diğer hastalıkları

 • Gastroözofageal reflü: Mide suyunun yemek borusuna kaçağı ya da reflüsü
 • Hipertrofik pilor stenozu: Doğuştanolan oniki parmak bağırsağının ilk kısmını kas büyümesi sonrası daralması
 • Nekrotizan enterokolit: İnce bağırsaklarda ciddi iltihap
 • Meckel divertikülü: İnce bağırsakta çoğunlukla kanama sorunu yaratan çıkıntı.
 • Apendektomi: yani iltihaplı apendiksin (apendisit) alınması
 • Hirschsprung hastalığı: yani kalın barsağın sinirlerinin çalışmaması sonucu kabızlık ve karın şişliği olması
 • Gastroşizis denen doğumda karın duvarının olmamasına bağlı mide ve barsakların dışarıda olması
 • Çamaşır suyu gibi yakıcı madde alımı ve sonrasında gelişen sorunlar

Karaciğer, safra yolları ve safra kesesinin ameliyatları

 • Karacieğr tümörleri, safra yollarının doğuştan genişlemeleri, kistleri ve tıkayıcı hastalıkları.
 • Safra kesesi polipleri taşları ve kitleleri
 • Splenektomi yani bazı dalak hastalıklarında dalağın ameliyatla alınması

Boyun bölgesinde doğuştan olan şişlik ve diğer doğumsal anomaliler

Çocuk ve bebeklerin kanser hastaları

Çocuklarda travma

Delici kesici alet yaralanmaları veya düşme araç içi veya dışı trafik kazası...

Çocuk ve bebeklerin beslenme desteği sağlanması

Kalıcı ya da tünelli kateter, port kateter gibi kalıcı damar yollarının yerleştirilmesi ameliyatları

Hava yolu ve akciğerlerin tümörleri ve doğumsal anomalileri

 • Hava yollarının doğumsal ve travmatik darlıkları tıkayıcı hastalıkları, akciğer kistlerinin çıkarılması, akciğer çevresinde sıvı, iltihap birikiminin tedavisi, pnömotoraks (göğüs boşluğunda hava birikimi), kunduracı göğsü gibi göğüs deformiteleri tedavisi ve akciğer biyopsisi gibi işlemler.
 • Yabancı cisim yutma ve nefes borusuna kaçırma (bronkoskopi ile tedavi)
 • Diyafram hernisi (diyafram fıtığı)

Ürogenital bölge doğumsal anomali ve diğer hastalıkları

 • Üreme sistemi,
 • böbrek,
 • idrar kanalı ve mesane
 • kız çocuklarda yumurtalık kistleri ve tümörleri

Yumuşak doku şişlikleri

Travma ve kazalarda organ yaralanmaları gibi hastalıkların cerrahi tedavisi

Laparoskopik cerrahi

 • inmemiş testis
 • apandisit
 • safra kesesi ameliyatları

Hormon hastalıklarının (endokrin hastalıkları) cerrahi tedavisi


Temel İşlem ve Ameliyatlar

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu