Böbrek anomalileri

Anne karnında bebeğin bir veya her iki böbreğinde genişleme görülebilir; bu geçici bir durum olabileceği gibi böbrekten idrarın akmasına engel olan çeşitli nedenlerle de olabilir. Doğumdan sonra ilk hafta içinde ultrason yapılması bebek için zararsız bir işlemdir. Böbrekte genişleme devam ediyorsa sonraki takip, tetkikler ve izlem planlanır.

Multikistik displazik böbrek anne karnındayken gelişmesi bozulmuş bir böbrektir. Çalışan bir böbrek yerine içleri sıvı ile dolu çeşitli büyüklükteki keseciklerden oluşan bir böbrek kalıntısı vardır. Başlangıçta sıvı dolu keseler çok büyük olabilir ancak zamanla bunlar küçülür. Genellikle bu anaomali tek böbrekte görülür. Diğer böbrek iyi çalıştığı zaman herhangi bir sorun yaşanmaz, 5 yaş civarında sıvı dolu keselerden oluşan bu böbrek küçülerek kaybolur. Bazen karşı böbrekte de farklı anomali veya böbrek genişlemesi veya anomalisi görülebilir. Her iki böbreği de çalışmayan bebeklerin yaşaması mümkün değildir.

Posterior üretral valv: bazı bebekler posterior üretral valv denen ve mesane ile üretra (idrarın vücut dışına atıldığı tüp şeklinde yol) arasında bulunan erkek çocuklarda görülen bir anomali ile doğarlar. Burada bulunan küçük yaprakçıklar idrarın geçişini engelleyerek mesaneye, üreterlere (idrar tüplerine) ve böbreklere anne karnındaki gelişme zamanından itibaren zarar verirler. Öncelikle cerrahi bir işlem yapılarak bu yaprakçıkların ortadan kaldırılması gereklidir. Genellikle anne karnında yapılan ultrasondaki bulgular posterior üretral valvi düşündürür, bebek doğduktan sonra yapılan tetkiklerle tanı konur.

Normalde insanın iki böbreği vardır. Bazen bebeğin anne karnında gelişimi sırasında oluşan bir aksaklık nedeniyle bir böbrek veya her iki böbrek de hiç gelişmemiş olabilir. Genellikle hamilelik sırasında yapılan ultrason sırasında ve 20 haftalıktan önce görülür. Hiçbir şikâyeti olmayan bazı çocuklarda da daha sonraki yaşlarda başka nedenlerle yapılan ultrasonda tanı alabilir. Tek taraftaki böbrek gelişmemişse buna tek taraflı böbrek agenezisi denir. Çoğu insan bir sorun yaşamadan tek böbrekle normal bir yaşam sürebilir.

İki tarafta da böbrekler gelişmemişse tekrarlayan ultrasonlarla tanının kesinleşmesi gerekir çünkü genellikle bu bebekler doğumdan kısa bir süre sonra kaybedilir.

Böbrek dokusunu normalden farklı gelişmesi böbrek displazisi, böbreğin gelişmesinde bir aksaklık olması nedeniyle normalden küçük gelişmesi böbrek hipoplazisidir. Böbrek displazisinde böbrek normal bir böbrek gibi çalışmaz, genellikle normalden küçüktür ve küçük kistler vardır. Hamilelikte ve doğum sırasında herhangi bir sorun yaratmaz, tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Böbrek hipoplazisinde böbrek dokusu normalden küçük olarak gelişir. Tek böbrek veya her ikisinde de olabilir. Normal bir böbrek gibi çalışmayabilir.


Çocuk Böbrek ve Mesane Hastalıkları

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu