Çocukta gastroözofageal reflü

Gastroözofageal reflü nedir?

Gastroözofageal reflü (aynı zamanda asit reflü diye de adlandırılıabilir) mide içeriğinin (asitli mide sıvısı, katı ve sıvı yiyecekler) yemek borusuna kaçması ya da reflü yapmasıdır.
Gastro=mide, özefagus=yemek borusu; reflü=kaçak ya da ters akım anlamındadır.

Reflü yani mideden yemek borusuna kaçak bebeklerde ve 2 yaşına kadar olan küçük çocuklarda sıktır. Bu yaş gurubunda kusmanın veya ağızdan az miktarda mide içeriğinin çıkarılmasının en sık nedenidir. Yemek borusunun en alt kısmındaki kaslar çok sık gevşer bu sırada reflü gelişir. Bebeklerin çoğunda bu durum kendiliğinden ve zamanla düzelir. Bu durum düzelmezse ve sık sık tekrarlayan problemlere neden olursa buna gastroözofageal reflü hastalığı denir.

Bu hastalığının en sık bulgusu geğirme, göğüste yanma hissi, yemeğe karşı isteksizlik, kusma, hıçkırık, yiyeceklerin ağza gelmesi geviş getirme hareketleri, öğürme ve kronik öksürüktür. Daha nadir olarak hırıltı, boğaz ağrısı-yanması, ses kısıklığı, tekrarlayan pnömoni -zatürre- atakları, astım krizlerinin şiddetlenmesi ve yemek borusunda daralmaya bağlı yutma güçlüğü olmasıdır. Küçük çocuklarda reflü sinir yollarını etkileyerek solunum tutma, kalp hızında yavaşlama gibi acil bakım gerektiren durumlara neden olabilir.

Reflü nasıl tedavi edilir?

Tedavi çocuğunuzun yaşına, tıbbi durumuna ve önceki tıbbi öyküsüne bağlı olarak değişir. Beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve bazı ilaçlara tolerans gösterip gösteremeyeceğine göre tedavi planlanır.

İlaçlı tedaviler mide boşalma zamanını hızlandıran veya mide asidini azaltan tedavilerdir. Bu ilaçlar yanma hissi gibi asidin neden olduğu bulguları azaltırlar. Hastaların %90'ında bu tedaviler yeterlidir.

İlaç tedavisinin başarısız olması veya ciddi komplikasyonların geliştiği hastalarda ameliyat gereklidir. Gastroözofageal reflü hastalığının tanısında kullanılan birçok test vardır. Bu testlerin sıralaması ve gerekliliği doktorun görüşüne ve hastanın durumuna göre seçilir.

Akciğer grafisi: kusmaya bağlı akciğerlerde zatürre gelişimi olup olmadığını görmek için

Üst gastrointestinal baryumlu grafi: röntgende görülebilen beyaz renkli görünene boyayıcı bir ilaç içerek yemek borusu, mide ince bağırsakların ilk kısmının görüntüleri alınır. Yemek borusu mide veya ince bağırsaklarda bir takılma ya da tıkanma olup olmadığı bu filmlerle görülebilir.

Endoskopi yapılarak yemek borusu mide ve bağırsakların iç kısmı incelenir. Bu ince bükülebilir ışık kaynağı bulunan bir kamera sistemidir.

Yemek borusundaki asiDiteyi ölçmek için geliştirilmiş ince bir tüp şeklinde bir alettir 12-24 saat boyunca tüm pH değerlerini kaydederek bir bilgisayar programına aktarır.

İntraluminal empedans ölçümleri ise yemek borusuna geri gelen mide içeriğinin tamamını kaydeder. Bebek ya da çocuk ağlarken, eğilirken, öksürürken, öğürürken ve kusarken tüm yemek borusuna geri gelenleri kaydeder. Bu sıvının midedeki gibi asidik olup olmadığını, ne kadar süreyle özofagusta kaldığını kaydeder. Asit reflülerin asit olmayanlardan ayırt edilmesini sağlamak için pH (peaş) metre ile birlikte yapılması uygundur.

Gastroözofageal reflü çalışması mide boşalım zamanını gösterdiği gibi reflü oluşup oluşmadığını da gösterir.

Reflü cerrahisinin amacı alt yemek borusundan yiyeceklerin mideye geçişine izin verirken aynı zamanda alt yemek borusu basıncını da arttırmaktır. Bunun için midenin üst kısmı yemek borusunun alt kısmına sarılır, böylece yiyecekler mideye geçtikten sonra tekrar yemek borusuna geri dönmez.

Hastanede ne olacak?

Ameliyat 2-3 saat arsı sürer, bu sırada çocuğunuz genel anestezi alacağı için tam uyur ve ağrı duymaz. Ameliyat bittikten sonra tam uyanana kadar çocuğunuz ayılma odasında kontrol altında tutulur. Uyandıktan sonra servisteki odasına alınır. Ameliyattan 2 gün sonra ağızdan sıvı gıdalar almaya başlar. Bu süre boyunca damardan sıvı desteği ve ağrı kesiciler verilir. Önce sıvı gıdalarla başlanır, yumuşak gıdalardan katı gıdalara geçiş yapılır.

Ne zaman taburcu olur?

Ameliyattan sonra tam olarak ağızdan beslendiğinde ve ağrı kesiciye gereksinim azaldığında çocuğunuz taburcu olabilir.

Ameliyattan sonra aralıklı olarak karın ağrısı ameliyat yerinde sızlama olabilir. Başlangıçta bazı hastalar ağızdan gaz çıkartmakta zorlanırlar. Başlangıçta az miktarda yemek yemeleri rahatladıkça yiyecek miktarını artırmaları uygundur. 2-3 hafta ağır fizik egzersizler sakıncalıdır. 1 hafta sonra banyo yapabilir.

Ameliyat yerinde kızarıklık şişlik veya ağrı olursa tekrar doktora başvurmak gereklidir. Ağızdan gaz çıkarmamaya bağlı gaz sıkışması, göğüste yanma hissi uzun sürebilir böyle durumlarda az miktarda sık aralıklarla yemek yemek ve ilaçları bir süre daha kullanmak gerekebilir.


Yemek Borusu ve Mide Hastalıkları

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu