Genel Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

Çocukta kasık fıtığı

Çocuklarda kasık fıtığı kasık bölgesinde ortaya çıkan bir şişliktir. Çocuklarda hemen hemen tüm fıtıklar doğumsaldır. Hamileliğin 12-14. Haftalarında testisler veya yumurtalar karında böbreklerin yakınında gelişmeye başlar.

Anal fissür (anal yırtık)

Anal fissür makat kenarında oluşan yırtık veya yarıktır. En sık 6-24 aylık çocuklarda görülür. Belenme değişiklikleri ile birlikte daha katı ve şekilli dışkı yapmaya başlayan çocuklarda kabızlık gelişmesi sonucu görülür.

Göbek polipi

Göbek polipi görünüm olarak göbek granülomuna benzer. Kırmızı-pembe parlak renkte oval veya yuvarlak nemli bir şişlik şeklindedir. Öncelikle tedavi göbek granülomu gibidir. Ancak gümüş nitrat ile tedaviye yanıt vermez ve küçülmez.

Biliyer atrezi

Bilier (biliyer) atrezi ya da safra yolları yokluğu doğum öncesi veya doğumdan hemen sonra başlayan safra kanallarının tıkanması ile başlayan ilerleyici ve ciddi karaciğer hastalığı ile sonuçlanan bir durumdur.

Çocukta apandisit

Çocukta görülen akut apandisit nedir? Kalın bağırsağın bir uzantığı olan apendiks denen bölgenin enfeksiyon sonucu iltihaplanmasıdır. Apendiks kalın bağırsağın başladığı yerde kör sonlanan ve karnın sağ alt kısmında yerleşen bir bağırsak kısmıdır.

Perianal apse ve fistül

Perianal apse anüsün çevresindeki ciltte iltihap toplanmasıdır. Fistül ise makatla (anüs) ile cilt arasında iç kısım ile dış kısmı birleştiren bir yol oluşmasıdır. Genellikle 1 yaş altında daha sık görülür.

Çocukta diğer fıtıklar

Göbek fıtığı karın duvarının doğumdan önce anne karnındaki dönemde kapanmaması sonucu olur. Bu göbekte bir şişlik oluşturur. Karın içindeki bağırsak karın duvarındaki bu zayıf noktadan dışarı doğru çıkınca şişliğe neden olur.

Göbek granülomu

Göbek granülomu göbek kordonu düştükten veya göbekten ayrıldıktan sonra göbekte kalan kırmızı-pembe parlak yuvarlak doku parçasıdır. Nedeni tam olarak belli olmamakla birlikte göbek sulantıkordunu bakımının iyi olmadığını göstermez.

Safra kesesi hastalıkları

Safra taşları erişkinlerdeki kadar sık olmasa da çocuklarda da görülür. Genellikle çocuklarda safra taşlarının çok belirgin bir nedeni yoktur. Bazı kalıtsal kan hastalıklarında (sferositoz ve orak hücre hastalığı gibi) görülebilir.

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu