Çocuk akciğer kistleri

Çocuklarda akciğer kistler 4 farklı hastalığı içerir, bunların hepsi anne karnında bebeğin akciğerinin ve hava yollarının gelişmesi sırasında ortaya çıkan bir takım aksaklıkların sonucu oluşur.

Bunlar bronkojenik kistler (bronkopulmoner forgut malformasyonları), kistik adenomatoid malformasyon, lober amfizem ve pulmoner sekestrasyonlardır.

Bronkojenik kist nedir?

Solunum sisteminin gelişmesi sırasında ortaya çıkan orta hatta yerleşmiş yuvarlak kese şeklinde yapılardır. Hava yollarının gelişiminden önce ortaya çıkarlar ve doğum sonrasında da devam ederler. En büyük hava yolu olan soluk borusu (trakea) veya onun dallarına (bronşlar) yakın olarak gelişir. Genellikle akciğerin dışındadır ve çok küçük hücrelerden gelişir ancak hava yolları ile bağlantısı yoktur.

Ne tür şikâyetlere neden olur?

Oldukça nadir görülen bu kistler hiçbir şikayete neden olmadan herhangi bir nedenle çekilen akciğer grafisinde ortaya çıkabilir. Hava yoluna bası yapar veya daraltırsa solunum sıkıntısı ve sık nefes alıp vermeye neden olur. Diğer bulgular soluk alıp verirken hırıltı, zor soluk alıp verme, morarma, kronik öksürük ve göğüs ağrısıdır. Daha uzun dönemde öksürükle birlikte kanlı balgam veya sadece kan gelmesine neden olabilir. Her yaşta ve farklı bölgelerde görülebilir.

Tanı için gerekli testler nelerdir?

Özellikli kan tetkikleri bulunmamakla birlikte çocuğun uzun sağlık durumunu kontrol etmek ve olası bir ameliyat için hazırlık yapmak için kan sayımı ve biyokimya tetkikleri gereklidir. Bronkojenik kist akciğer grafisinde, bilgisayarlı tomografide veya magnetik rezonans görüntülemede görülür. Yuvarlak veya oval içi hava veya sıvı dolu kistler şeklinde görülür. Genellikle tek lezyon olmakla birlikte birden fazla lezyon da aynı zamanda görülebilir. Hastaların çoğunda kistler trakea veya bronş yakınında yerleşmişlerdir.

Tedavi nasıl yapılır?

Ameliyat ile kistin çıkarılması gerekir. Herhangi bir bulgu vermese bile kist içinde enfeksiyon riski vardır. Bu nedenle tanı koyduktan sonra ameliyat planlanır. Tekrarlamasını önlemek için kistin tümüyle çıkarılması gerekir.. Hava yolu duvarına çok yapışık ve ayrılması zor kistlerde hava yolunu zedelememek için kist duvarını bir kısmı bırakılabilir.

Ameliyat sonrası nadiren kanama, enfeksiyon, akciğerin sönmesi ve hava yolundan kaçak gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Soruna yönelik tedaviler planlanır.

Uzun dönemde sonuçlar çok iyidir. Çocuklar normal hayatına kısa sürede döner ve gelişmesinde bir problem yaşanmaz.


Çocuk Göğüs Hastalıkları

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu