Çocukta bağırsak polibi

Bağırsak polipi nedir?

Genellikle kalın barsak veya rektumu (kalın bağırsağın son kısmı) örten hücre tabakalarından kaynaklanan barsağın iç kısmına doğru olan doku büyümeleridir. Tek veya çok sayıda olabilir. 1 cm'den daha büyük olan poliplerin kanser olma riski küçük poliplere göre daha fazladır. Ailede kolon (kalın bağırsak) kanseri veya polipleri varsa kanser riski de artar.

Polipler bazı kalıtsal hastalıklarla da ilişkili olabilir. Gardner sendromu, Peutz-Jeghers sendromu, jüvenil polipozis, ailesel adenomatöz polipozis gibi ailesel hastalıklarda ve sendromlarda da görülebilir.

Bağırsak polipleri ne tür belirti verir?

Çocuklarda genellikle kaka ile karışık veya kaka yaptıktan sonra damla damla devam eden fazla miktarda kanama ile ortaya çıkar. Bazı çocuklarda kaka yaparken bağırsağın alt kısmındaki polip makattan dışarı çıkar ve aile tarafından da fark edilir.

Tanı nasıl konur?

Genellikle muayene bulguları normaldir. Bazı çocuklarda makata yakın bağırsak kısmında gelişen polipler makattan parmak ile yapılan muayene sırasında ele gelirler.

Bunun dışında direkt olarak bağırsağın içinin görülmesini sağlayan sigmoidoskopi veya kolonoskopi ile kalın bağırsaktaki polipler görülerek aynı işlem sırasında tedavi ve patolojik inceleme amaçlı olarak çıkarılır. Makattan ilaç verilerek de filmler çekildiğinde kolon polipleri görülebilir ancak günümüzde kolonoskopi hem tetkik hem de tedavi için kullanılabildiği için daha yaygın olarak yapılmaktadır.

Nasıl tedavi edilir?

Kolonda polip şüphesi olan veya muayenede polip saptanan hastalarda uygun barsak temizliği yapılarak kolonoskopi yapılması önerilir. Kolonoskopi sırasında hem bağırsağın makata yakın kısmındaki polipler çıkarılır hem de bağırsağın daha uzak kısımlarındaki polipler görülebilir ve çıkarılır. Çıkarılan her polip

mutlaka patolojik incelemeye gönderilir. Bunun sonucunda iyi veya kötü huylu olma potansiyeline sahip olup olmadığı saptanır ve sonraki tedavi ve takipler planlanır. İyi huylu poliplerde kolonoskopi sırasında polipin çıkarılması ile tedavi biter. Kötü huylu olma potansiyeli olan poliplerde ise belli aralıklarla dışkıda kan olup olmadığı incelenir aralıklı olarak kolonoskopi kontrolleri yapılır.


Çocuk Bağırsak Hastalıkları

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu