Çocukta kasık fıtığı

Çocuklarda kasık fıtığı kasık bölgesinde ortaya çıkan bir şişliktir. Çocuklarda hemen hemen tüm fıtıklar doğumsaldır. Hamileliğin 12-14. Haftalarında testisler veya yumurtalar karında böbreklerin yakınında gelişmeye başlar. Bebek gelişmeye devam ettikçe testisler aşağı doğru kasık bölgesine doğru ilerler. İlerledikçe peritonun bir kısmı testisle birlikte skrotuma doğru (torbaya) ilerlemeye devam eder. Kızlarda round ligaman kasıklarda aşağı doğru ilerler. İlerleyen testis veya overle birlikte bir kese oluşur. Bu keseye prosesus vajinalis denir ve normalde doğumdan sonra bu kese kapanır. Böylece karın içinden kasık veya skrotuma bir bağlantı kalmaz. Prosesus vajinalisin kapanması gecikir veya tam olmazsa kasık fıtığına neden olur. Kasıktaki kesenin içine karın içine ait bir organ girer (bağırsak, over) ve şişliğe neden olur. Eğer kanalın içine sadece sıvı girerse buna hidrosel denir. Doğuma kadar kapanmayan bu keseler fıtık oluşumu için risktir, bu nedenle prematür bebeklerde fıtık görülme insidansı daha yüksektir.

Kasık fıtıklarının %80-90'ı erkeklerde görülür. Sağ tarafta daha sık görülür ancak %10 çift taraflı görülebilir. Her yaşta görülebilir, üçte biri ilk 6 ay içinde görülür. Açıklık doğuştan beri var olmakla birlikte ıkınma ağlama veya zorlanma ile içine karın içi organı girerek şişlik belirgin hale gelir.

Nasıl tedavi edilir?

Tanısı fizik muayene ile konur. Kasık bölgesinde veya skrotumda (torbada) şişlik görülür, bebek veya çocuk ıkındığında ağladığında daha belirgin hale gelir. Fıtığın redükte edilebilir olması çok önemlidir (kese içindeki karın içi organın rahatça karın içine gönderilip gönderilemediği). Eğer şişliği gördüyseniz ancak doktorunuz tarafından görülemediyse ultrasonografi yapılarak kasık kanalında açıklık olup olmadığı saptanabilir.

Fıtık kesesi içine giren bağırsak kısmı nadiren sıkışır ve kese içinden karın içine geri dönmez. Buna boğulmuş fıtık denir. Böyle bir durumda bağırsağın kan akımı bozulur, süre uzarsa bağırsak kan akımını ve sonuç olarak canlılığını kaybeder. Bu durumda çocuğun karın şişliği olur, kusma, ağrı, huzursuzluk, kızarıklık ve dolaşım bozukluğu eşlik eder veya ateşi çıkar. Süre artarsa bağırsak canlılığını kaybeder ve acil ameliyat gerekir.

Fıtık kendiliğinden iyileşmeyeceği için ameliyatla fıtığın onarımı gerekir. Bunun aksine hidroselin iyileşme ve kapanma şansı olduğu için 1-2 yaşın sonuna kadar beklenebilir. Ameliyatı erken planlamanın nedeni fıtığın neden olabileceği hayati risklerden korunmaktır.

Hastanede ne olacak?

Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Fıtığın olduğu kasık bölgesinden küçük bir cilt insizyonu yapılır. Fıtık kesesi içine giren karın içi organ varsa karın içine geri gönderilir. Fıtık kesesinin karın içine giden bağlantısı dikişle kapatılarak fıtık kesesi çıkarılır. Eğer iki taraflı fıtık varsa her iki tarafı da aynı ameliyat sırasında onarılır.

Fıtık onarımı sonrası kanama ve enfeksiyon görülebilir. Testise giden damar ve kanal yapılarında hasarlanma çok nadiren olabilir. Fıtığın tekrar etme riski %1-2 dir. Çocuğunuz tam olarak uyandıktan sonra ameliyathaneden çıkarılır. 2-3 saat içinde ağızdan beslenme başlanır. Ağızdan verilen ağrı kesiciler yeterlidir. Prematür bebekler dışındaki hastalar aynı gün taburcu edilir. Prematür bebeklerin anestezinin geç etkileri göz önünde bulundurularak 1 gün hastanede kalmaları uygundur.

Ameliyat sonrası 2 gün ameliyat yeri açılmaz. Pansuman doktorunuz tarafından yapılır. 1 hafta sonra çocuğunuz banyo yapabilir. 2-3 hafta aktif spor veya fizik aktiviteden uzak tutulur.

Ameliyat yerinde ağrı kızarıklık şişlik olursa tekrar doktora başvurmanız gereklidir. Büyük ve skrotuma kadar uzanan fıtıklarda skrotumdaki şişlik uzun sürebilir.


Genel Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu