Çocukta teratom

Yumuşak dokular vücut bölümlerini birleştiren, destekleyen ve çevreleyen dokulardır. Kaslar, tendonlar, bağlar, yağ, damarlar ve sinirler yumuşak doku yapıları olarak kabul edilir. Bu nedenle yumuşak doku tümörleri vücudun her kesiminde ortaya çıkabilir. Çocukluk çağında çizgili kaslardan köken alan rabdomiyosarkom en sık görülen yumuşak doku tümörleridir. Tanı için fizik inceleme ve direkt röntgenin yanında tümör tipini göstermek için görüntüleme yöntemleri özellikli manyetik rezonans görüntüleme ve biyopsi (doku örneklemesi ve patolojik inceleme) önemlidir. Hastalığın tedaviye iyi yanıt vermesini etkileyen faktörler arasında tümör büyüklüğü ve yaygınlığı, tümörün tipi ve hastanın yaşı vardır. Erken tanı tümörün tedavisinde önemlidir.

Böbrek üstü bezi tümörleri

Teratomlar

Teratomlar vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan germ hücreli tümörlerdir. Teratomların çoğu kızlarda ve erkeklerde yumurta dokusundan ortaya çıkar (kızlarda over, erkeklerde testis). Yenidoğan döneminde en sık sakrokoksigeal teratomlar (kuyruk sokumunda dev kitle) görülür.

Teratom nedir?

Teratomlar bulunduğu bölgeye yabancı olan dokulardan kaynaklanan gerçek tümörlerdir. Germ hücreleri embriyonik hayatta vücuttaki diğer hücrelere farklılaşma potansiyeli (gücü) olan hücrelerdir. Teratomların içinde her türlü hücreye dönüşebilecek çeşitli hücre grupları düzensiz bir şekilde bulunur.

Tümör benin (iyi huylu), malin (kötü huylu) veya olgunlaşmamış (kötü huylu olma potansiyeline sahip) tümörler olarak üçe ayrılır.

Tanı nasıl konur?

Ayrıntılı öykü ve fizik inceleme bulguları tanıda ilk aşamadır. Bulgular tümörün yerleşimine göre değişir. Göğüs kafesi içinde ön kısımda yerleşen tümörler solunum sıkıntısı ve göğüs duvarının öne doğru belirginleşmesine neden olur. Karın içinde yerleşen tümörler başka nedenle yapılan tetkikler sırasında tesadüfen bulunabileceği gibi karın ağrısı, kusma ve ele gelen kitle gibi bulgularla da ortaya çıkabilir. Laboratuvar testleri arasında tam kan sayımı, biyokimya testleri ve teratoma özel tümör belirteçleri tanıda yardımcı olur. Kesin tanı için görüntüleme yöntemleri ve gerekirse doku parçası alarak biyopsi yapılması gereklidir.

Kitle ameliyat sırasında tam olarak çıkarılabiliyorsa cerrahi yapılması ilk seçenektir. Tam olarak çıkamayacak ve biyopsi sonrası kötü huylu teratom tanısı alan hastalara öncelikte ilaç tedavisi (kemoterapi) verilmesi ve kitle küçüldükten sonra ameliyat yapılması uygundur.

İyi huylu ve olgunlaşmamış hücreler içeren kitleler tam çıkarılabilirse cerrahi tedavi iyileşme için yeterlidir. Kemoterapi verilmesi gerekmez.


Çocuk Tümörleri (Cerrahi)

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu