Posterior üretral valv

Posterior üretral valv nedir?

Posterior üretral valve üretrada (idrar yapmayı sağlayan mesaneden idrar deliğine kadar uzanan tüp şeklindeki yapı) oluşan mesaneden idrarın atılmasını engelleyen ince zar yapılarıdır. Mesaneden idrarrın atılmasını engelleyen tarlar oluştuğunda zaman içinde mesane üreterler ve böbreklerde genişleme ve çalışmalarında bozukluklar gelişir. Zarın tıkama şiddetine göre idrar yollarındaki değişikliklerin şiddeti de artar.

Nedeni nedir?

Posterior üretral valv bebeğin anne karnında gelişmeye başladığı erken dönemlerde ortaya çıkar. Sadece erkek çocuklar etkilenir 8000 canlı doğumda 1 görülür. Kalıtsal bir hastalık değildir. Üretranın gelişim aşaması sırasında normal gelişimin dışında bir olay nedeniyle ortaya çıkar.

Yakınma ve bulguları nelerdir?

Hafiften çok şiddetliye kadar farklı derecelerde ortaya çıkar. Hamilelik sırasında anne karnında görülebileceği için hiçbir bulgu vermeden tanı konabilir. Eğer hidronefroz (böbreklerde genişleme) hamilelik sırasında saptandıysa doğumdan sonra yapılan tetkiklerle tanı kesinleşir.

Daha geç tanı alan çocuklar çeşitli şikayetlerle başvurabilirler

  • İdrar yolu enfeksiyonu
  • Zayıf veya kesintili idrar akımı
  • İdrar yapmada zorlanma
  • Sık idrar çıkma
  • İdrar kaçırma

Tanı nasıl konur?

Tanı için işeme sistoüretrogramı kullanılır. İdrar deliğinden mesaneye yerleştirilen sonda yerdımı ile mesane içine radyoopak madde verilir ve işeme sırasında filmler çekilir. Böbreğe doğru kaçak olup olmadığı (vezikoüreteral reflü) ve işeme sırasında tıkanıklık olup olmadığı saptanır. Ultrasonografi ile böbreklerde ve üreterlerde genişleme olup olmadığı değerlendirilir.

Tedavi nasıl yapılır?

Posterior üretral valvin tedavisi cerrahidir. Durumun şiddetine, çocuğunuzun yaşına, mesane ve böbeklerin durumuna ve zarların idrar yollarını tıkama derecesine göre tedaviler değişebilir.

Valv ablasyonu: Posterior üretral valv tanısı konduktan sonra yaprakçık veya zarların cerrahi olaral kesilmesi ve idrar yama yolunun rahatlatılması gerekir. İdrar deliğinden mesaneye ilerletilen ışıklı bir kamera yardımı ile üretra, mesane içi ve mesane boynu incelenir. Üretrayı kapatan yaprakçıklar çok ince bıçakların yardımı ile kesilerek idrar yolu açılır.

Vezikostomi: Mesanenin cilde ağızlaştırılmasıdır. Eğer bebek valve ablasyonu için çok küçükse veya böbrekler ve mesane posterior üretral valveden çok ciddi şekilde etkilenmişse, genel anestezi altında yapılan bir ameliyatla mesane cilde ağızlaştırılır, böylece idrar serbest olarak dışarıya veya beze akar.

Vezikostomi veya valve ablasyonu ile yeterli idrar akımı saplandıktan sonra idrar yollarının durumu, böbreklerin gelişmesi belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Bu izlemler sırasında tuvalet eğitimi, farklı ilaçların başlanması veya ek ameliyatların yapılması kararları verilir.


Çocuk Genital Bölge Hastalıkları

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu